تعرفه ها

این صفحه هر هفته بروز می شود😊❤

تعرفه ها براساس جدول اعلامی نظام صنفی رایانه استان تهران در سال 1402 تنظیم شده است.

خدمات این مجموعه تنها در زمینه داخل ساختمانی است.

تعرفه خدمات شبکه و سرور شبکه سازه فرین
جدول شماره 1:

تعرفه خدمات بستر سازی زیرساخت شبکه

قیمت ها به تومان می باشد!

ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
1 نصب تراکینگ فلزی تا 12 سانت متر 112500 شامل باندینگ
2 نصب تراکینگ غیرفلزی تا 12 سانت متر 90100
3 نصب تراکینگ فلزی از 12 سانت به بالا متر 101500 شامل باندینگ ترانک
4 نصب تراکینگ غیرفلزی از 12 سانت به بالا متر 102000
5 نصب اتصالات ترانکینگ فلزی و پلاستیکی عدد 12000 در اتصالات باندینگ +20%
6 کانال گذاری پلاستیکی بدون گوشه و زاویه متر 25500 تا اندازه 3cm
7 کانال گذاری پلاستیکی بدون گوشه و زاویه متر 30000 3.5cm به بالا
8 نصب لوله فلزی و خرطومی تا 28mm متر 26700 *عادی- بست اسپید(با هزینه)
9 نصب لوله فلزی و خرطومی از 36 تا 47 mm متر 30000 شامل باندینگ
10 نصب لوله فلزی و خرطومی تا 60mm متر 37500
11 نصب لوله PVC متر 35000
12 نصب لوله پلی اتیلن متر 58000
13 نصب سینی تا عرض 10cm متر 50000
14 نصب سینی از عرض 10 تا 20 cm متر 60000
15 نصب سینی از عرض 20 تا 30 cm متر 70000
16 نصب سینی از عرض 30 تا 40 cm متر 80000
17 نصب سینی از عرض 40 به بالا متر 90000
18 نصب ساپورت عدد 27000
19 نصب جعبه تقسیم پلاستیکی عدد 23000
20 نصب جعبه فلزی 15*15 عدد 34000

*: منظور از شرایط عادی،  نصب در ارتفاع تا 3.5 متر است. در شرایط دیگر نصب به صورت توافقی می باشد!

جدول شماره 2:

تعرفه خدمات برشکاری، سوراخکاری و…

قیمت ها به تومان می باشد!

ردیف عنوان خدمت واحد قیمت توضیحات
1 سوراخ کاری ارتباطی دیوار«قطر تا 1 cm» تا 20cm با لوله گذاری عدد 106000
2 سوراخ کاری ارتباطی دیوار«قطر تا 1 cm» تا 60cmبا لوله گذاری عدد 157000
3 سوراخ کاری ارتباطی دیوار بتنی«قطر تا 0.5 cm» تا 20cm با لوله گذاری عدد 186000
4 استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم عدد 186000
5 نصب دریچه بازدید 20*20 عدد 266000
6 برش بروی گچ برای لوله گذاری تا گچکاری و ترمیم متر 91900 محاسبه حداقل 10 متر
جدول شماره 3:

تعرفه خدمات کابل کشی دیتا

کابل کشی دیتای مسی UTP/CAT5E/CAT6

قیمت ها به تومان می باشد!

ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
1 کابل کشی تا 1000 متر تا ارتفاع 3 متر متر 23900
2 کابل کشی از 1000 تا 5000 متر تا ارتفاع 3 متر متر 21100
3 کابل کشی از 5000 متر به بالا تا ارتفاع 3 متر متر 19500
جدول شماره 4:

تعرفه خدمات کابل کشی فیبر نوری

آماده سازی و روکش برداری

قیمت ها به تومان می باشد!

ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
1 کابل مسلح براب سربندی تا 6 لوز تیوب سرکابل 180.900
2 کابل مسلح براب سربندی بیش ز 6 لوز تیوب سرکابل 199.000
3 کابل غیرمسلح کانالی یا مینی کابل برای سربندی تا 6 لوز تیوب سرکابل 139.500
4 کابل غیرمسلح کانالی یا مینی کابل برای سربندی بیش از 6 لوز تیوب سرکابل 153.000
5 میکرو کابل و دراپ کابل برای سربندی سرکابل 125.500
6 آماده سازی و نصب و آببندی کامل مفاصل فیبر نوری مفصل 3.742.000
7 آماده سازی و نصب جعبه فیوز فیبر نوری تا 16 رشته( کمتر از 10 جعبه +20%) جعبه 6.237.800
8 آماده سازی و نصب جعبه فیوز فیبر نوری از 16 تا 48 رشته جعبه 6.861.000

اتصالات، نصب، آرایش تار

قیمت ها به تومان می باشد!

ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
1 ایجاد اتصال -روش FUSION-(کمتر از 100 اتصال) اتصال 225800
2 ایجاد اتصال -روش FUSION-(بیش از 100 اتصال) اتصال 208600
3 ایجاد اتصال -روش مکانیکی-(کمتر از 100 اتصال) اتصال 225800
4 نصب فیزیکی پچ پنل فیبر نوری داخل رک دستگاه 181000
5 نصب فیزیکی کاست (سینی)فیبر نوری کاست 139500
6 نصب فیزیکیODF/OCDF تا 90 پورت فریم 766300
7 آرایش تار نوری داخل کاست تا 12 تار تار 38600
8 آرایش تار نوری داخل کاست بیش از 12 تار تار 35500
9 نصب و آرایش هر پگتیل در هر پچ پنل یا جعبه اتصال فیبر نوری نپیگ تیل 35500
10 نصب و آرایش هر پچ کورد بین دو پچ پنل و..(به ازا هرمتر پچ کورد 1 متر کابل کششی اضافه) کانکتور 35500

آزمون ها و بررسی تشخیصی

قیمت ها به تومان می باشد!

ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
1 آزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبر نوری به وسیله OTDR با ارائه گزارش (تا 24 اتصال) لینک 276100
2 آزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبر نوری به وسیله OTDR با ارائه گزارش (25 تا 100 اتصال) لینک 255400
3 آزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبر نوری به وسیله OTDR با ارائه گزارش (بیش از 100 اتصال) لینک 247100
4 آزمون مسیر ارتباطی فیبر نوری به وسیله OTDR با ارائه گزارش یا عیب یابی(به اضافه دونفر/ساعت ارشد شبکه) نوبت 236800
5 آزمون مسیر ارتباطی فیبر نوری به وسیله OTDR با ارائه گزارش یا عیب یابی(به اضافه دونفر/ساعت ارشد شبکه) لینک 139500
6 بررسی با میکروسکوپ تشخیص و تمیز کاری انواع کانکتور و... کانکتور 83200
جدول شماره 5:

تعرفه خدمات نصب و اتصالات

نصب و سربندی اتصالات مسی

قیمت ها به تومان می باشد!

ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
1 نصب RJ-45 نری CAT5E عدد 14.400
2 نصب RJ-45 مادگی عدد 34.100
3 نصب RJ-45 نری پلاگ STP CAT5E عدد 26.700
4 نصب RJ-45 مادگیCAT5E STP وCAT6 عدد 43.600
5 نصب دریچه بازدید 20*20 عدد 266000
6 نصب RJ-45 مادگی CAT6-CAT6A-CAT7 متر 52.900
7 نصب پریز دیتا روکار(بدون نصب KEYSTONE) عدد 11.000
8 نصب پایه پریز یا قاب پشتی (بلک باکس + فیس پلیت) عدد 17.500

نصب و سربندی پچ پنل

قیمت ها به تومان می باشد!

-در صورتی که تهداد پورت ها غیر از 24 باشد،  نرخ نصب  UNLOADED برای هر یونیت به علاوه  تعداد  KEUSTONE   با فناوری مربوطه  محاسبه می-شود!

ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
1 نصب و پانچ دارای 24 پورت CAT5E STP-Loaded عدد 1.199.100
2 نصب و پانچ دارای 24 پورت CAT5E UTP-Loaded عدد 958.800
3 نصب و پانچ دارای 24 پورت CAT6E STP-Loaded عدد 1.437.300
4 نصب و پانچ دارای 24 پورت CAT6 UTP-Loaded عدد 1.199.100
5 نصب در رک به صورت UNLOADED عدد 1.200.000
جدول شماره 6:

تعرفه خدمات پس از فروش رک

رک دیواری

قیمت ها به تومان می باشد!

هزینه بازکردن تجهیزات فوق، 30% از هزینه جدول پایین کمتر است!

ردیف عنوان خدمت قیمت
1 نصب دیواری رک U4-U6 519.400
2 نصب رک دیواری U7-U12 868.900
3 نصب سینی کوچک 119.000
4 نصب بلنک U1-U3 68.000
5 نصب نگهدارنده کابل 119.000
6 نصب لایت پنل 119.000
7 نصب تجهیزات اکتیو تا U3 230.000
8 نصب فن/ افزایش فن 451.700
9 جابجایی و تنظیم یک جفت ریل 349.100
10 تعویض درب شیشه ای 230.000
11 تعویض درب با لولای متحرک 68.000
12 تعویض درب با لولای ثابت 161.700
13 جابجایی پنل ثابت و متحرک 136.200
14 تعویض غبارگیر مویی 68000
15 آموزش و راه اندازی رک هوشمند 451.700
16 نصب سینی متحرک 332.000
17 نصب پنل مانیتور 85.300
18 نصب پنل مویی 85.300
19 نصب سینی فن 230.000
20 نصب PDU 119.000
21 نصب هر DEVICE در رک تا U3 170.200
22 نصب فیزیکی کارساز رک مونت متعارف و تجهیزات مشابه دارای ریل و... 1.141.000
23 نصب سوییچ بدون وجود رک 230.000

رک ایستاده

قیمت ها به تومان می باشد!

-در صورتی که تهداد پورت ها غیر از 24 باشد،  نرخ نصب  UNLOADED برای هر یونیت به علاوه  تعداد  KEUSTONE   با فناوری مربوطه  محاسبه می-شود!

ردیف عنوان خدمت قیمت
1 بررسی فن معیوب 332.000
2 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب 417.000
3 نصب و افزایش فن 451.700
4 تعویض درب شیشه ای 332.000
5 تعویض درب 230.000
6 تعویض قفل(سوییچی-الکترونیک-زیمنسی) 119000-320.000
7 تعویض فیلتر رک 119.000
8 تعویض استاپر مغناطیسی 68.000
9 نصب هرچرخ/پایه رک 68.000
10 جابجایی و تنظیم یک جفت ریل 332.000
11 بررسی و تعویض سامانه هوشمند (بدون تجهیزات) 332.000-450.000
12 نصب فیزیکی رک U14-U32 230.000
13 نصب فیزیکی رک U35 -U47 570.700
14 تنظیم و جابجایی یک جفت ریل 332.000
15 تعویض لولای فنری 119.000
16 آموزش راه اندازی رک هوشمند 677.400
17 آرایش کابل ها در رک توافقی
جدول شماره 7:

تعرفه خدمات آزمون و عیب یابی شبکه

قیمت ها به تومان می باشد!

ردیف عنوان خدمت واحد قیمت
1 آژمون اتصال مسی تا 500 نود لینک 12.000
2 نصب RJ-45 مادگی عدد 34.100
3 آژمون تصدیق کننده مسیر اتصال فیبر نوری با دستگاه لینک 73.000
4 آژمون تصدیق کننده مسیر اتصال فیبر نوری با دستگاه تار 275.900