اتاق سرور

اتاق سرور از جهات مختلفی به عنوان مهمترین بخش شبکه محسوب میشود. اتاق سرور در واقع مرکز کنترل  و مدیریت شبکه بوده و تمامی تجهیزات سخت افزاری شبکه  شامل: سرور ها، سوییچ ها، روتر ها و… در این محل قرار میگیرند.

همچنین برای ذخیره سازی ، نگهداری ،  و مدیریت سرور های کامپیوتری  و اجزا  مرتبط با آن استفاده می شود.

برخی از خدمات شبکه سازه فرین درحوزه اتاق سرور

 • خدمات طراحی و اجرا و راه اندازی اتاق سرور و دیتا سنتر 
 • طراحی و ایمن سازی  دیتا سنتر
 • طراحی و اجرا اعلام اطفا حریق
 • طراحی و اجرای  UPS و برق اتاق سرور  و دیتا سنتر 
 • طراحی و اجرای شیلد اتاق سرور  و دیتا سنتر
 • طراحی و اجرا کف و سقف کاذب
 • طراحی سیستم های روشنایی
 • طراحی و اجرای سیستم خنکسازی سرور یا Cooling
 • طراحی و نقشه و اجرا رک ها و کابل کشی ها 
 • سیستم های کنترل محیطی  با اعلام چند منظوره
 • جانمایی و  و طراحی نقشه اتاق سرور
 • انتخاب مناسب تکنولوژی و فناوری اتاق سرور