پشتیبانی اکتیو شبکه

پشتیبانی شبکه

تخفیف 10%

نگهداری و پشتیبانی اکتیو شبکه های کامپیوتری

توضیحات

پشتیبانی از سیستم های کامپیوتری

به روز رسانی نرم افزارها

BACK UP گیری سرور و نرم افزار های مالی

و…..

cctv-1 cctv security-camera cloud big-data cloud-computing phone phone-1 phone-2